חיסכון בתאורת רחוב

חיסכון בתאורת רחוב הוא חלק מתהליך רחב ועמוק של התייעלות אנרגטית במרחבים הציבוריים. תאורת הרחוב מגיעה לצריכה של 50% מסך הצריכה ברשות המקומית, כך שאין ספק, כי על מנת לחסוך בעלויות החשמל, יש לטפל בראש ובראשונה בתאורת הרחוב.

מטרתה של תאורת הרחוב במרחב הציבורי היא בעיקר עבור ביטחון ובטיחות התושבים, למטרות נוי והדגשה ובטיחות בדרך הציבורית.

מה כוללת תאורת הרחוב?

תאורת רחוב אינה רק עמודי תאורה הניצבים לאורך הכבישים/ המדרכות, אלא כוללת סוגים ואזורים שונים במרחב הציבורי הנדרשים להארה וכוללת בין היתר:

 • תאורת כבישים.
 • תאורת גינות ציבוריות.
 • תאורת רחובות.
 • תאורת חניונים.
 • תאורת שצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים).

על מנת לייצר חיסכון בתאורת רחוב, על הרשות המקומית להכין תכניות תאורה והארה מראש, המבוססות על הדרישות, הצרכים והתקנים המקובלים, היה ותכניות התאורה לא תהיינה תואמות צרכים, עלולה להיווצר תופעת "זיהום אורי" – סינוור המרחבים הציבוריים והארת שטחים שלא לצורך, כמו גם, השפעה אקולוגית על בע"ח והצמחייה בסביבה.

מה אמורה לכלול תכנית התאורה של הרשות המקומית?

 • רמת הארה נדרשת בהתאם למיקום.
 • אחידות הארה.
 • רמת סינוור.
 • רמת הארה סביבתית להגברת הבטיחות.
 • התייחסות לרמת הארה והטלת האור.
 • התייחסות נפרדת להארת מעברים תת קרקעיים ומנהרות.
 • התייחסות להארת תחנות אוטובוס ומעברי חצייה.
 • הארה נפרדת להארת מרחבים ציבוריים (גנים, מגרשי ספורט/ משחקים ופנאי).

את תופעת ה"זיהום האורי" ניתן לצמצם למינימום ע"י התייחסות לפרטים הבאים:

 • תכנון מותאם לאזור הנדרש בלבד.
 • כיוון גופי התאורה באופן מדוייק לאזור הנדרש בלבד.
 • תכנון תזמוני הדלקות/ כיבוי עפ"י דרישות וצרכים.
 • תכנון וקביעת עוצמת התאורה בהתאם לתקנים.
 • שימוש בגופי תאורה חסכניים דוגמאת LED לסוגיו.
 • תחזוקה נאותה ושוטפת של ציוד וגופי התאורה הפזורים במרחב הציבורי.

חיסכון בתאורה רחוב באמצעות טכנולוגית LED

בשנים האחרונות הולכת ותופסת תאוצה יותר ויותר טכנולוגית ה- LED  בתחום התאורה ויתרונותיה של נורת ה- LED  עולים על כל סוגי הנורות האחרות והמיושנות בסביבתה. נורת ה-  LED מעלה את היעילות האורית והיא בעלת גוון צבע אחיד שאינו מסנוור כלל, תאורת ה- LED  ידידותית לסביבה, בעלת אורך חיים של K50 שעות עבודה (המשתווה ל- 10 שנות עבודה רצופות). יתרונה הנוסף והגדול של תאורת ה- LED  הוא בעצם החלפתה- אחת ל- 10 שנים כמעט.

צעד נוסף ומשמעותי בחיסכון בתאורת הרחוב, הוא אופן התחזוקה של גופי התאורה והמערכות השונות שכן, אלו חשופים במשך כל השנה לפגעי מזג האוויר, אבק, לחות, חרקים שונים הנכנסים לתוך הגופים והמערכות ועל מנת למנוע פגיעה בתפקודם ובאיכות ההארה, יש לבצע תחזוקה מונעת, כמו ניקוי ושטיפת הגופים והחלפתם באופן סדיר וקבוע מראש.

תחום החיסכון בתאורת הרחוב הינו תחום רחב ומשתנה כל הזמן, הדורש התייחסות של בעל תפקיד מוגדר האמון על מערכות שליטה ובקרה ברשות המקומית, המבוססות על תקשורת דרך קווי מתח ותקשורת אלחוטית, אשר יודעות לדווח בזמן אמת, על תקלות ומפגעים במערכות השונות כך שניתן יהיה לטפל ותקן באופן מיידי ביותר.